Stresscoaching

Forebyggelse koster mindre end reparation - skab en tryg kultur!Penge

De menneskelige omkostninger med stress er oftest langt højere. Nøgleordet er rettigt omhu - og det er en god fastholdelsespolitik, når den bliver brugt. Ét er økonomien andet er trygheden på jobbet. Hvad sker der, hvis jeg må sygemeldes af stress, er jeg så ikke længere god nok, klog nok eller dygtig nok..

Vi har travlt i hverdagen - og med tempoknappen i bund er stress en direkte omkostning på bundlinjen. Du kan reducere omkostningen ved at forebygge i stedet for at helbrede. Når du kun helbreder, ser du ofte ikke den fulde omkostning, fordi den optræder usynligt med mistrivsel, ineffektivitet, konflikter, fejl, manglende engagement & produktivitet, som lander usynligt på bundlinjen, mens sygefravær ses som en direkte omkostning på bundlinjen. 

Hvad betyder det at lytte til sig selv og opfange kroppens signaler? Disse signaler optræder både fysisk, psykisk og adfærdsmæssigt. Det ses forskelligt på hver enkelt person. Over- og underspisning er ofte tegn på stress-spisning - og kan være det eneste synlige tegn. Holder vi pause eller spiser vi mens vi arbejder eller springer vi igen frokostpausen over - og sker det uanset om der er travlt eller ej? 

Hvordan er kulturen i virksomheden? Tør vi italesætte, hvad vi observerer hos hinanden, er afgørende for, om vi kan hjælpe hinanden i tide med rettidigt omhu. Nok har vi et fælles ansvar, men vi har også ansvar for os selv - og måske en familie, som vi også har ansvar for. 

Skab balance i det indre regnskab. Alt starter hos os selv. Få en øjenåbner - kontakt mig her

Stress er ikke en sygdom, men en tilstand - og desværre stadigvæk tabu

Vores stenalderhjerne er bygget til stress af hensyn til overlevelse. Stress er derfor en sædvanlig tilstand som opstår, når kroppen forbereder sig til at præstere sit maksimum - eksempel når sabeltigeren lurer derude, er det vigtigt at holde vejret og fryse til is eller gøre sig klar til at kæmpe kampen. Når faren er overstået, falder kroppen igen til ro. Det er således ikke mængden af stress men længden af stress i kroppen.

  • Akut stress stimulerer og motiverer - omtales også som positiv stress. Akut stress ER kortvarig (højest 2 uger)
  • Negativ stress er en overbelastning af kroppen gennem tid - fører til sygdom og i værste fald død. Negativ stress SKAL behandles

Har din virksomhed en stresspolitik - og virker den?Bente Nørgaard, økonomi- og Positiv Psykologi Vejleder

Kend forskel på effektivitet, travlhed og stress og kald det, hvad det er. Vi kan tale stress OP, piske en stemning OP i en tænkt virkelighed - faktisk kan én kollega gå forrest her og smitte negativt. Jo mere stress og stresssignaler bliver italesat, jo bedre kan stemning "hives NED" til virkeligheden. Stress er en ubalance mellem krav og ressourcer. Negativ og dårlig stemning skader kulturen - og her er det vigtigt at få luftet ud - ligesom dårlig lugt. Stresshormoner "hænger i luften" ligesom tågedis i naturen.

Stress opstår individuelt og behandles i fællesskab - tag ansvar!

Mange virksomheder har svært ved at håndtere stress og bruger mere tid på at finde årsagen til stress. Er det jobmæssigt eller privat, synes det væsentlige at være, men så enkelt er det ikke. Stress handler om ubalance i flere livsområder på én gang, så der ikke er ro nogle steder men mere en følelse af pres overalt, så der til sidst ikke er noget frirum 

  • Hvem holder øje?
  • Hvem tager action?
  • Hvordan ageres under sygefraværet?
  • Hvordan bydes medarbejderen velkommen efter sygefraværet?
  • Hvad er strategien herefter for alle medarbejderne?

Det handler i høj grad om værdier fremfor penge. Den sociale kapital (tillid-retfærdighed-samarbejdsevne) spiller en større rolle end tidligere - og specielt når der skal fastholdes og tiltrækkes attraktive medarbejdere. Arbejdsglæde smitter ligesom tristhed gør. Vi værner om kulturen ved netop at tage ansvar.

Få hjælp til den svære samtale - vær på forkant!

Det er sikkert, at sygefravær indgår på bundlinjen med røde tal. Men hvad nu hvis vi finder pengene til stressforebyggelse ved at reducere sygefraværet? Lad os tage en snak om afdækning af virksomhedens risici. Risici forsvinder ikke - de skal afdækkes og minimeres økonomisk. Selvom du tegner en brandforsikring, kan bygningen jo alligevel brænde. Se forebyggelse som en forsikring. Det skaber god kultur, bliver billigere, højner effektivitet og produktivitet.

Ring Bente Nørgaard; M: 4095 1369